Książka "Młodość - projekt życia"

Książka "Młodość - projekt życia". Inspirujące historie uczestników Światowych Dni Młodzieży w Krakowie /

wydawcy: TBC Project i Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2017

W ramach większego projektu "Młodość - projekt życia", zachęcającego do podjęcia działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, środowisk pracy, parafii, wspólnot, na jesieni 2017 ukazała się książka o tym samym tytule. Książka powiązana z social mediami i stroną www.krakow2016.com ma zainspirować nie tylko młodych ludzi do wrażliwości na potrzeby innych.

ODPOWIADALIŚMY ZA: Koncepcję książki / kontakt z autorami  / layout i typografię / skład, łamanie, DTP / redakcję merytoryczną i korektę

 prepress / wybór papieru, materiałów uszlachetniających oprawę / towarzyszenie drukarzom do końca postpressu 

NA NASZYM BLOGU zdradzamy szczegóły pracy nad projektem

 Książka
 Książka
 Książka
 Książka
 Książka